home / disclaimer

Disclaimer

Samen Goed Voor Later is een initiatief van KINDwijzer en mede mogelijk gemaakt door Het Kinderopvangfonds en bureau Mutant.

Het gebruik van informatie welke verkregen is via deze website gebeurt te allen tijde voor eigen risico van de gebruiker.

Samen Goed Voor Later heeft haar uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content en informatie waarnaar wordt verwezen en waarin de InspiratieKid als portal fungeert, en de informatie die wordt verstrekt in haar rol als dienstverlener, volledig en juist is. Samen Goed Voor Later kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Samen Goed Voor Later aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoek en gebruik van deze site en de informatie die op de site wordt gegeven, dan wel voor enige schade ontstaan door het openen, opslaan of gebruik van via deze site verkregen bestanden van welke aard dan ook.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Samen Goed Voor Later geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Samen Goed Voor Later wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door bezoekers of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie die wij van u ontvangen wordt door Samen Goed Voor Later als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendoms- en aurteursrechten beschouwd. Samen Goed Voor Later behoudt zich derhalve altijd het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen en te distribueren, ongeacht het doel.

Samen Goed Voor Later heeft zich ingespannen om bronnen en rechthebbenden van (beeld)materiaal dat wordt gebruikt, te achterhalen en te vermelden. Wanneer desondanks (beeld)materiaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of (mede)rechthebbende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik waarvan u geen toestemming verleent, kunt u zich in verbinding stellen met Samen Goed Voor Later.

Deze website heeft een inspirerende, educatief, non-commercieel karakter.