home / cases pedagogisch medewerker of leerkracht

Cases Pedagogisch medewerker of leerkracht

Je werkt met kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Je kunt direct aan de slag met een van de vier thema’s van Samen Goed Voor Later (Samen meedoen, Samen verantwoordelijk, Samen conflicten oplossen en Samen omgaan met verschillen) en met de leeftijdsgroep waarmee jij werkt (0-2 jaar / 2-4 jaar / 4-8 jaar /8-12 jaar).

1) Wil je de inspraak en medezeggenschap van kinderen bevorderen?

2) Wil je meer samenwerken met ouders?

Beschikbare cases: