home / copyright

Copyright

Alle rechten voorbehouden.

Alle werken en informatie op de website van Samen Goed Voor Later zijn beschermd door het auteursrecht en/of databankenrecht van de Stichting KINDwijzer en/of haar leden.

Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging, zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins al of niet commercieel hergebruik, is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming en dient altijd in de juiste context gebruikt te worden.