home / privacy policy

Privacy Policy

Samen Goed Voor Later gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van haar website. Samen Goed Voor Later verzamelt, zowel direct als indirect via het contactformulier, alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om de dienstverlening van Samen Goed Voor Later aan gebruiker te onderhouden en te verbeteren. Heeft u op onze website uw naam en (email) adres ingevuld voor het stellen van een vraag, dan worden deze gegevens uitsluitend gebruikt om uw vraag te beantwoorden. De door u ingevulde persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd, zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker zelf aangegeven, verstrekt Samen Goed Voor Later nimmer persoonsgegevens aan derden.   De gebruiker kan te allen tijde inzage krijgen in zijn of haar persoonsgegevens. De gebruiker heeft bovendien het recht om zijn of haar persoonsgegevens te corrigeren en/of te laten verwijderen. Een dergelijk verzoek wordt door Samen Goed Voor Later geverifieerd en zal binnen vier weken worden afgehandeld.   Als u geen informatie van ons wenst te ontvangen, kunt u dat aangeven via het contactformulier op de website of via de link ‘afmelden’ onderaan de nieuwsbrief die periodiek verzonden wordt.

Samen Goed Voor Later behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy policy. Het verdient aanbeveling om de Privacy policy af en toe te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.   Samen Goed Voor Later hecht veel waarde aan een transparant privacybeleid. Suggesties of klachten dienaangaande kunnen worden ingediend via het contactformulier.

Cookies Samen Goed Voor Later maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige  tekstbestanden, die tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen. Cookies stellen Samen Goed Voor Later in staat om terugkerende gebruikers sneller en efficiënter toegang te kunnen verlenen tot de website. Zo hoeft er niet meerdere keren dezelfde informatie te worden ingevoerd en wordt voorkomen dat u bij een bezoek aan de website veelvuldig dezelfde informatie te zien krijgt. Bovendien kan Samen Goed Voor Later u dankzij cookies gepersonaliseerde content tonen.

Samen Goed Voor Later wendt cookies niet aan om profielen van gebruikers op grond van surfgedrag samen te stellen.

Cookies kunt u zelf verwijderen omdat deze op uw computer staan. In de browserinstellingen kunt u de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van uw browser is te vinden onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.